top of page

Formy konzultací a vzdělávání

Formy konzultací a vzdělávání: Text

​Analýzy

​„Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich vědomostí.“ —  Lao-c'

Dobrá analýza mi dá informaci co mám dělat, jak to mám dělat a že to dělám správně.

 • Analýza prodejních ukazatelů

 • Analýza systému řízení

 • Analýza postojů zákazníků a zaměstnanců

 • Analýza znalostí a dovedností prodejců a prodejních manažerů formou pozorování při práci nebo formou řešení modelových situací

Formy konzultací a vzdělávání: Text

Workshop

Cílem workshopu je něco vytvořit, společně se zákazníkem dáváme konkrétní podobu plánovaným změnám.

​Témata:

 • Roční plánování (nastavení celého systému plánů na další obrobí).

 • Nastavení standardů a procesů pro prodejce (např. proces získání nových zákazníků, standart pro systém práce prodejce).

 • Nastavení standardů pro práci manažerů tzv. korekce (porady, týdenní a měsíční uzávěrky s podřízenýma, odměňovací systém, individuální rozhovory, koučování při práci).

 • Nastavení systému monitoring


Formou workshopu jsme schopni řešit i celou řadu dalších témat podle individuálních potřeb klienta.

Formy konzultací a vzdělávání: Text

Individuální koučování

Cílem individuálního koučování je rychlý a praktický rozvoj jednotlivých členů prodejního týmu.

Typické situace:​

 • Rozvoj nových zaměstnanců jak prodejců a prodejních manažerů.

 • Rozvoj členů prodejního týmu, kteří nedosahují potřebných prodejních výsledků.

 • Podpora manažerů při zavádění změn ve firmě.

 • Setkání s majiteli a řediteli firem, kteří si potřebují s někým nezávislým konzultovat situaci ve firmě a možnostech jejího řešení. Popřípadě se ujistit, že jsou správným směrem.

Formy konzultací a vzdělávání: Text

Skupinový tréning

Cílem je rozvoj znalostí a dovedností skupiny prodejců nebo manažerů, kteří řeší stejnou situaci.

Témata​

 • Rozvoj pozičních dovedností (dovedností potřebných pro vykonávání práce na dané pozici).

 • Příprava na prodejní akce nebo kampaně

 • Rozvoj prodejního týmu v rámci zavádění nových produktů 

 • Rozvoj prodejního týmu v rámci změnových projektů (po naplánování projektu je potřeba týmu vysvětlit co se bude dělat jinak a naučit je a vyzkoušet si nové postupy).

Formy konzultací a vzdělávání: Text
bottom of page