top of page

Rozvoj firem

Pokud nespoléháme na přirozený růst trhu, tak s každou naplánovanou změnou prodejních výsledků (nejčastěji růst), je potřeba naplánovat co budeme dělat jinak, abychom tyto výsledky dosáhli. 

Tyto změny se musí promítnout do následujících čtyřech oblastí:

  • plány (dlouhodobé a střednědobé plány prodeje, roční plán prodejního týmu, individuální plány jednotlivých pracovníků, plány pro klíčové zákazníky, projektové listy)

  • prodejní procesy

  • monitoring

  • korekce (porady, týdenní a měsíční uzávěrky, odměňovací systém, koučování lidí při práci a individuální, hodnotící a plánovací rozhovory)

To znamená pokud chci dosáhnout určitou změnu ve výsledcích musím ji dobře naplánovat. Musím podle plánu přenastavit prodejní procesy. Musím upravit monitoring, tak abych měřil věci, které jsou důležité pro realizaci změny a zároveň upravit korekční aktivity manažerů tak, aby byly zaměřeny na požadovanou změnu.

Rozvoj firem: Text
bottom of page