top of page

Rozvoj lidí

Poziční znalosti a dovednosti

Poziční dovednosti jsou znalosti a dovednosti, které by měl mít pracovník na dané pracovní pozici. Co se týká prodeje a jeho řízení tyto znalosti a dovednosti pracovníci získávají až po nástupu do zaměstnání protože náš vzdělávací systém je neřeší vůbec nebo v nedostatečné kvalitě. Takže pracovníci je získávají formou firemního vzdělávání nebo pokusem a omylem v rámci své pracovní praxe.

Poziční dovednosti prodejce, které pomáháme rozvíjet:

  • prodejní technika

  • systém práce prodejce

  • vyjednávání

  • prezentační dovednosti

Poziční dovednosti manažerů, které pomáháme rozvíjet:

  • plánování

  • procesní řízení

  • řízení projektů

  • korekce aktivit prodejního týmu (vedení porad, vedení týdenních a měsíčních uzávěrek, odměňovací systém, koučování zaměstnanců při práci, vedení individuálních, hodnotících a plánovacích rozhovorů)

Rozvoj lidí: Text

Strategické znalosti a dovednosti

Strategické dovednosti jsou dovednosti, které potřebují mít členové prodejního týmu proto aby byli schopni realizovat strategické projekty a změny, které firma chce udělat. Většinou se jedná o konkrétní úpravy ve stávajících aktivitách prodejního týmu.


Investice do tohoto rozvoje často rozhoduje o tom jestli požadovaná změna nebo projekt budou úspěšně implementovány.

Rozvoj lidí: Text
bottom of page